Sign In

Transformasi ke arah Perakaunan Akruan 2012

 

Latar Belakang

Perakaunan berasaskan Akruan telah ditetapkan sebagai satu policy measure di para 4.5.1 dalam Laporan Model Baru Ekonomi.

Berdasarkan hasil Strategic Reform Initiative (SRI) Public Finance Lab selama 6 minggu yang telah diadakan pada 21 Februari - 1 April 2011 telah menetapkan pelaksanaan Perakaunan Akruan pada tahun 2015.

Pengenalan

Model Baru Ekonomi (New Economic Model - NEM)

Salah satu daripada 8 strategic Reform Initiative (SRI) ETP ialah 'Pembaharuan Kewangan Awam' (Public Finance Reform) Akruan

Public Finance Reform

Pelaksanaan Perakaunan Akruan bagi memudahkan pengurusan aset dan liabiliti kerajaan yang lebih efisyen.

akruan 2 

Tanggungjawab Jabatan Akauntan Negera Malaysia

Menyediakan satu sistem perakaunan akruan bagi kerajaan persekutuan yang akan dilaksanakan mulai TAHUN 2015.

najib 

Klik di sini untuk mengetahui negara-negara lain yang telah melaksanakan Perakaunan Akruan.

Seterusnya......

Kesimpulan

Pelaksanaan Perakaunan Akruan akan menambah nilai kepada pelaksanaan 'Outcome Based Budgeting' (OBB) dan 'Activity Based Costing' (ABC) seterusnya dapat membawa kepada kecekapan dan keberkesanan Dasar Fiskal negara.

Komitmen, sokongan dan kerjasama anda amat diperlukan bagi menjamin kejayaan transformasi ini. Let us work together to make this happen!


 
*Ini adalah slide pembentangan ketika:
Persidangan Penolong Akauntan
12 Jun 2012
Hotel Thistle Johor Baharu

Disediakan oleh :

Unit Pengurusan Perubahan
Pasukan Projek Perakaunan Akruan (PPPA)

 
Dimuatnaik pada 26 Julai 2012