Portal iKnowledge

PENGENALAN PORTAL KM

Visi​
Menjadikan JANM sumber rujukan utama hal ehwal perakaunan dan kewangan sektor awam dengan meningkatkan kompetensi warga kerja serta menggalakkan budaya perkongsian pengetahuan. ​

​Misi​ ​​
Membangunkan sebuah Portal Knowledge Management (KM) JANM yang lengkap dan komprehensif berkaitan perakaunan dan kewangan sektor awam.

Objektif Pembangunan Portal ​​

  1. KM ​untuk mengumpulkan Tacit Knowledge Dan Implicit Knowledge daripada pelbagai sumber yang ada dan sah berkaitan dasar, pembangunan, operasi dan perlaksanaan yang berkaitan perakaunan sektor awam di Malaysia. 
  2. Untuk mengukuhkan nilai bersama JANM melalui proses penciptaan, pengesahan, persembahan, penyebaran dan aplikasi pengetahuan berkenaan.​
  3. Sebagai usaha menggalakkan perkongsian pengetahuan dari kalangan warga kerja JANM untuk meningkat kompetensi diri dan organisasi demi kecemerlangan perkhidmatan perakaunan sektor awam.​

Pelan Induk Pengurusan Pengetahuan JANM (2019-2023)​