Select
  
SelectedDana
NormaleSPKB
NormaleTerimaan
NormalGFMAS
NormalKira-Kira Wang Tunai (KKWT)
1 - 5Next
  
  
There are no items to show in this view of the "Artikel" list.
 
​​​​​

 Pelawat

web counter


​​​

 

    Mengenai KM Portal 

 

Misi

  • Membangunkan sebuah Portal knowledge Management (KM) JANM yang lengkap dan komprehensif berkaitan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam.

Visi

  • Menjadikan JANM sebagai sumber rujukan utama Hal Ehwal Perakaunan dan kewangan Sektor Awam dengan meningkatkan Kompetensi Warga Kerja serta mengalakkan Budaya Perkongsian Pengetahuan.

Objektif Pembangunan Portal KM

  1. Untuk mengumpulkan tacit knowledge dan implicit knowledge daripada pelbagai sumber yang ada dan sah berkaitan dasar, pembangunan, operasi dan perlaksanaan yang berkaitan perakaunan sektor awam di Malaysia.

  2. Untuk mengukuhkan nilai bersama JANM melalui proses penciptaan, pengesahan, persembahan, penyebaran dan aplikasi pengetahuan berkenaan.

  3. Sebagai usaha menggalakkan perkongsian pengetahuan dari kalangan warga kerja JANM untuk meningkat kompetensi diri dan organisasi demi kecemerlangan Perkhidmatan Perakaunan Sektor Awam.

  
Komunikasi Berkesan
Data Raya (Big Data) Di Dalam Persekitaran Sektor Kerajaan
Kerja Berpasukan Tunjang Kecemerlangan Organisasi
The Paradox Of Accrual-Based Accounting Information In The Malaysian Public Sector
Perut Sihat, Minda Sejahtera
1 - 5Next

 Artikel Popular

 

 

  
PERAKAUNAN AKRUAN
RUJUKAN
INTRANET JANM