Skip Navigation LinksForum

FORUM
  
Picture Placeholder: Siti Noor Engriani Binti Abu
 • Siti Noor Engriani Binti Abu
110/11/2022 9:17 AM

Bagaimanakah pemohon ingin membuat tuntutan bagi empunya yang telah meninggal dunia​​​?

Abdul Halim bin Siru19/5/2023 2:46 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Noor Engriani Binti Abu
 • Siti Noor Engriani Binti Abu
110/11/2022 11:11 AM

​Apakah dokumen sokongan yang diperlukan bagi permohonan Wang Tak Dituntut bagi pemohon yang telah meninggal dunia?

Wan Ratifah Wan Junos18/5/2023 9:38 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:42 AM

​Adakah Sijil Pematuhan SAGA mempunyai tarikh luput?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 5:00 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 4:57 PM

​Adakah terdapat caj perkhidmatan dikenakan kepada Agensi Pukal yang telah diluluskan?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:59 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:36 AM

​Apakah objektif kajian dasar yang dilaksanakan?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:55 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:38 AM

​Apakah tujuan permohonan Sistem Bayaran Pukal?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:53 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:39 AM

Berapakah tempoh maklum balas ​khidmat nasihat/konsultansi yang diberikan?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:49 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:51 AM

​Apakah tujuan pemohonan Kod Potongan Potongan Emolumen?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:47 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 4:39 PM

​Apakah skop maklum balas khidmat nasihat/konsultansi yang diberikan?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:45 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 4:41 PM

​Apakah fokus kajian dasar yang dilaksanakan?

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:43 PMNo
  
Picture Placeholder: Siti Norhidayah Bt Ahmad
 • Siti Norhidayah Bt Ahmad
123/11/2022 10:53 AM

​Adakah terdapat caj perkhidmatan dikenakan kepada Agensi Potongan Gaji yang telah diluluskan? 

Suhaiza Mohd Abolah23/11/2022 4:41 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 2:43 PM

​Siapakah yang menguruskan meja bantuan Sistem iAREF?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:04 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 2:45 PM

​Apakah tindakan pengguna selepas Pentadbir/ Pentadbir Super telah menukar status aduan kepada Selesai ?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:04 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 2:46 PM

​Bilakah Dokumen Akaun Terimaan perlu dihantar kepada Bahagian Akaun / Cawangan Akaun?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:03 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 2:47 PM

​Kepada siapa Laporan Awal Kehilangan Wang Awam dan Aset Awam perlu dilaporkan? ​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:01 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 2:49 PM

​Kepada siapa Laporan Akhir Kehilangan Wang Awam dan Aset Awam perlu dilaporkan? ​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:00 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 3:08 PM

​Apakah objektif Garis Panduan Naziran Perakaukan Akruan Persekutuan (GPN)​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 4:00 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 3:10 PM

​Bilakah tarikh akhir BA Kementerian perlu kemukakan Laporan ABT dan Laporan Tunggakan ABT kepada BPAD?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 3:59 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 3:35 PM

​Seksyen mana di BPAD yang terlibat dalam mengurusetiakan Laporan ABT Disatukan?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 3:58 PMNo
  
Picture Placeholder: Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
 • Nur Fatiha Binti. Mohd Jais
121/11/2022 3:36 PM

​Apakah pekeliling yang menjadi rujukan Pelaporan ABT ?​

Ruzila Binti. Abulis21/11/2022 3:58 PMNo
1 - 20Next