Log Masuk

​​​​​​
Select
  
SelectedDana
NormaleSPKB
NormaleTerimaan
NormalGFMAS
NormalKira-Kira Wang Tunai (KKWT)
1 - 5Next
  
  
There are no items to show in this view of the "Artikel" list.
 
​​​​

 Pelawat

​​
 
 
 
 
 
 
 
 

Maklumat Akaun Untuk Mengakses Artikel Kategori Terhad​/Menu MPK

Warga perkhidmatan perakaunan di luar JANM yang berminat untuk mengakses menu MPK atau artikel kategori terhad boleh mendapatkan maklumat username dan kata laluan dari pegawai seperti dibawah​.

1.      Pn. Nuramirah Binti Ruzalli
​​PP (UPKK) BPPP
nuramirah.ruzalli@anm.gov.my         
03-8882 1183

2.      Muhamad Hanif Bin Baharuddin
PA (UPKK) BPPP
hanif.baharuddin@anm.gov.my
​03-8882 1197

​Sekian, terima kasih.


Sumbangan Bahan Penulisan

 

Semua warga perakaunan adalah dialu-alukan untuk menyumbang bahan penulisan dalam bentuk nota ceramah atau artikel melalui e-mel pentadbir.km@anm.gov.my . Sumbangan anda amatlah dihargai.

"Membudayakan Inovasi Memperkasakan Perakaunan Akruan"


Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
  
Komunikasi Berkesan
Data Raya (Big Data) Di Dalam Persekitaran Sektor Kerajaan
Kerja Berpasukan Tunjang Kecemerlangan Organisasi
The Paradox Of Accrual-Based Accounting Information In The Malaysian Public Sector
Perut Sihat, Minda Sejahtera
1 - 5Next
  
  
  
  
  
  
  
PERAKAUNAN AKRUAN
RUJUKAN
INTRANET JANM