Sign In

e-Learning Perakaunan Akruan Bil 1/2012

 

Pengenalan

Dasar Perakaunan semasa yang digunakan bagi memperakaunkan Akaun Kerajaan Persekutuan ialah perakaunan berasaskan tunai ubahsuai.

"Asas Tunai Ubahsuai" adalah berdasarkan asas tunai tetapi dibuat sedikit ubahsuai terhadap pembayaran perbelanjaan dan terimaan hasil selaras dengan kesesuaian dan keperluan perakaunan kerajaan. Ubahsuai yang dibuat adalah ke atas tempoh perakaunan yang telah dilanjutkan menjadi tiga belas (13) bulan di mana perbelanjaan dan hasil masih boleh dibayar/diterima dan diperakaunkan bagi tahun tersebut.

 

Sila Klik Untuk Maklumat Lanjut Mengenai Perbandingan Asas Tunai Dengan Asas Akruan

 

 

Disediakan oleh:

Unit Pengurusan Perubahan
Pasukan Projek Perakaunan Akruan (PPPA)

Muat naik pada 17 Oktober 2012