Skip Navigation LinksPengurusan permohonan pinjaman pembiayaan komputer

Artikel

Pengurusan permohonan pinjaman pembiayaan komputer

 

1. Definisi Pembiayaan Komputer

Pinjaman kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk membeli komputer dengan perkakasan dan perisian bagi tujuan peningkatan komputer.

2. Pekeliling Mengenai Peraturan dan Syarat Pinjaman

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 2009

Pindaan Syarat Skim Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

SPP 8/2008 Dibatalkan

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2000

Membenarkan Anggota Perkhidmatan Awam Mendapatkan Pembiayaan Kali Kedua Bagi Pembelian Komputer

Dibatalkan Oleh SPP 10/2009

 • Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 1992

Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

Para 6.2 Dibatalkan Oleh SPP 3/1993,
Rujuk Bersama SPP 14/1993

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 14 Tahun 1993

Kemudahan-Kemudahan Di Bawah Sistem Saraan Baru Yang Diberi Kepada Semua Anggota Perkhidmatan Awam

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1993

Pemansuhan Syarat Seorang Penjamin Dalam Skim Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

Meminda Para 6.2 PP 8/1992

3. Borang Kewangan dan Dokumen Sokongan

 • Borang permohonan pembiayaan komputer : Kew. 317 – 5 salinan
 • Surat perjanjian : Kew. 318
 • Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 • Salinan penyata gaji terkini yang disahkan.
 • Sebutharga yang dicop dan ditandatangani oleh pembekal.
 • Surat pengesahan wang beza sekiranya harga komputer yang dipohon melebihi jumlah pinjaman yang diluluskan.
 • Borang Opsyen – Pemilihan Umur Persaraan.

4. Senarai Semak

Senarai semak pinjaman komputer. 

                                       Klik untuk besarkan

5. Kaedah Perakaunan

Kumpulanwang Amanah Pinjaman Komputer ( Kod 854501)

i. Pengeluaran Pinjaman:

Debit 854501

Kredit Bank

ii. Bayaran Balik Pinjaman:

 • Secara Tunai di Bhg Kew. Pejabat Peminjam

Debit Tunai

Kredit 854501

 • Secara Potongan Gaji

Debit Vot Gaji Peminjam

Kredit 854501

* Kod Potongan Gaji - 4184

Disediakan oleh:

Unit Pinjaman Kenderaan dan Komputer
Seksyen Pengurusan Perakaunan Pinjaman
Bahagian Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)

 
Dimuat naik pada : 12 Mac 2010