Sign In

Laporan Persidangan Brussell: Perakaunan Akruan

Persidangan ini adalah ebrtujuan untuk memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada peserta mengenai perkara-perkara berkaitan transformasi ke arah perakaunan akruan, amalan dan penggunaan IPSAS, pelaporan kewangan sektor awam, perakaunan aset dan sistem teknologi maklumat di bawah perakaunan akruan.

Sila klik untuk maklumat lanjut mengenai Nota Laporan Persdiangan Perakaunan Akruan di Brussell

 

Disediakan oleh

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)

 

Muat Naik pada 28 Februari 2013