Sign In

Nota Kursus Generik Kewangan


KURSUS GENERIK KEWANGAN


1. Nota Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan

2. Asas Perakaunan Kerajaan

  a.  Nota 8 Mei 2012 - 10 Mei 2012

  b.  Nota 24 September 2012 - 26 September 2012

3. Pemahaman Penyata Kewangan Kerajaan

4. Perakaunan Bayaran Kerajaan

5. Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

6. Perakaunan Terimaan & Hasil Kerajaan

7. Penyelenggaraan & Penyesuaian Buku Vot

8. Pengurusan Perolehan Kerajaan

 

 

Disediakan oleh :

Institut Perakaunan Negara (IPN)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Muat naik pada 10 Disember 2012