Log Masuk

​​​​​​
Select
  
SelectedDana
NormaleSPKB
NormaleTerimaan
NormalGFMAS
NormalKira-Kira Wang Tunai (KKWT)
1 - 5Next
  
  
There are no items to show in this view of the "Artikel" list.
 
​​​​

 Pelawat

​​
 
 
 
 
 
 
 
 
Body

​Maklumat Akaun Untuk Mengakses Artikel Kategori Terhad​/Menu MPK

Warga perkhidmatan perakaunan di luar JANM yang berminat untuk mengakses menu MPK atau artikel kategori terhad boleh mendapatkan maklumat username dan kata laluan dari pegawai seperti dibawah​.

1.      En. Mohd Izzuddin Bin Jasni
​​PAK (UPKK) BPPP
izzuddin.jasni@anm.gov.my         
03-88821089

2.      Diyana Binti Azhari
PPT (UPKK) BPPP
​diyana.azhari@anm.gov.my
​03-88821030

​Sekian, terima kasih.


Sumbangan Bahan Penulisan

 

Semua warga perakaunan adalah dialu-alukan untuk menyumbang bahan penulisan dalam bentuk nota ceramah atau artikel melalui e-mel pentadbir.km@anm.gov.my . Sumbangan anda amatlah dihargai.

"Inovasi dan Integriti Merealisasi Perakaunan Akruan"

Excellent Accounting @ Your Service

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
  
Penyiasatan FRAUD daripada Perspektif Audit Dalam
SISTEM PERAKAUNAN LUAR NEGERI_ Transformasi Perakaunan Agensi Kerajaan Luar Negara
Are Our SMEs Aware of The Environmental Management Accounting
Sekuriti Tak Dituntut
ePaySlip and eReports - Innovative Delivery At Your Finger Tips
1 - 5Next
  
  
  
  
  
  
  
PERAKAUNAN AKRUAN
RUJUKAN
INTRANET JANM