Select
  
SelectedDana
NormaleSPKB
NormaleTerimaan
NormalGFMAS
NormalKira-Kira Wang Tunai (KKWT)
1 - 5Next
  
  
There are no items to show in this view of the "Artikel" list.
 
​​​​​

 Pelawat

web counter


​​​

 

    Mengenai KM Portal 

 

Misi

  • Membangunkan sebuah Portal knowledge Management (KM) JANM yang lengkap dan komprehensif berkaitan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam.

Visi

  • Menjadikan JANM sebagai sumber rujukan utama Hal Ehwal Perakaunan dan kewangan Sektor Awam dengan meningkatkan Kompetensi Warga Kerja serta mengalakkan Budaya Perkongsian Pengetahuan.

Objektif Pembangunan Portal KM

  1. Untuk mengumpulkan tacit knowledge dan implicit knowledge daripada pelbagai sumber yang ada dan sah berkaitan dasar, pembangunan, operasi dan perlaksanaan yang berkaitan perakaunan sektor awam di Malaysia.

  2. Untuk mengukuhkan nilai bersama JANM melalui proses penciptaan, pengesahan, persembahan, penyebaran dan aplikasi pengetahuan berkenaan.

  3. Sebagai usaha menggalakkan perkongsian pengetahuan dari kalangan warga kerja JANM untuk meningkat kompetensi diri dan organisasi demi kecemerlangan Perkhidmatan Perakaunan Sektor Awam.

  
Nota Kursus Bengkel Pelan Penambahbaikan Portal KM
Cash Management in Federal Government of Malaysia
Penyiasatan FRAUD daripada Perspektif Audit Dalam
SISTEM PERAKAUNAN LUAR NEGERI_ Transformasi Perakaunan Agensi Kerajaan Luar Negara
Are Our SMEs Aware of The Environmental Management Accounting
1 - 5Next
  
PERAKAUNAN AKRUAN
RUJUKAN
INTRANET JANM